NLP

בהכשרתי אני NLP Master.

NLP זו שיטה עוצמתית לניקוי ושחרור אמונות מגבילות, חסמים רגשיים, טראומות ישנות, תפיסות, הרגלים וכל מה שתוקע אותנו מלהגשים את עצמנו.

NLP הינה גישה קיצרת מועד לשינוי והשגת מטרות המבוססת על חקר ודיגום (מודלינג) של אנשים מצטיינים בתחומם.

תת המודע הוא כמו תיקיה של משאבים, למידות, זיכרונות, אמונות, ערכים שלנו – כל חוויות החיים שלנו צרובות ומאוחסנות בתת המודע.

זו עבודה שורשית, שיש לה כוח ליצור שינוי הרגלים מהיר ושחרור משקעי העבר.

ה- NLP זו גישה שמשפרת את התקשורת שלנו עם עצמנו, משפרת את התקשורת בין המודע לתת מודע, מגייסת את התת מודע לעזור לנו להשיג את המטרות שלנו, משפרת את התקשורת עם הסביבה, עוזרת לנו ליצור בטחון עצמי, ערך עצמי ויכולת להתמודד עם אתגרי החיים.

תת המודע מבין ויכול להאמין במטרה, שאנחנו יכולים לדמיין דרך תמונות, תחושות וקולות.

ב- NLP אני משתמשת במגוון רחב של טכניקות בעלי יעילות מוכחת המסתמכים על מבנה ותפקוד המוח האנושי.

בעלת תעודות :

NLP Practitioner

NLP Master

בכל תהליך אישי/זוגי/קבוצתי אני משלבת טכניקות ותכנים מ-NLP.

"לכל אדם יש את כל המשאבים שהוא צריך בכדי להגשים את כל המטרות שלו" (הנחת יסוד NLP)